Zasady i procedury oceniania pracowników

Przedsiębiorstwo to pewien zbiór organów. Bardzo ważne, aby każdy z nich dział poprawnie. Jeżeli którykolwiek z nich zawodzi, niestety cierpi na tym cała firma, również te jej części, które pracują i działają bez zarzutu. Dlatego, tak ważne są metody oceny pracowników. Nigdy nie mają i nie powinny mieć pobudek personalnych, a osoby przeprowadzające tego typu badania, powinny być obiektywne i muszą kierować się dobrem firmy. Niestety, właściciele firm bardzo często mają bardzo osobisty stosunek do niektórych działów czy pracowników, dlatego często badania oceny pracowników wykonują zewnętrze firmy lub dobrze menedżerowie.

Metody oceny pracowników http://4bp.com.pl/pl/0.0.id.14.0/metody-dzialania.html są bardzo różne, można mówić o metodach absolutnych, do jakich zaliczyć można punktowa skalę ocen, metodę wydarzeń krytycznych, ilościowe standardy pracy, oceny opisowe, ocenę 360 stopni, zarządzanie przez cele, skale kwalifikacyjne itp. Z kolei metody relatywne to m.in. ranking, technika porównywania parami, technika wymuszonego rozkładu. Ocena pracowników jest bardzo ważna z punktu widzenia dobra całego przedsiębiorstwa. Zła ocena niekoniecznie musi prowadzić do zlikwidowania stanowiska i do zwolnienia pracownika. Być może zła ocena spowodowana jest źle wyposażonym miejscem pracy lub nie jest ono dostosowane do umiejętności konkretnej osoby. Zasady oceniania pracowników powinny być jasne. Musza zostać ustalone jednoznaczne cele oceny, badania powinny być wykonywane systematycznie. Powinna zostać zachowana poufność wyników oraz możliwość odwołania się od oceny. Dokonywanie ocen powinno być jasne dla wszystkich, akceptowalne oraz tak proste, jak to tylko możliwe. Procedura oceniania powinna następować w kilku etapach: identyfikacja celów, analiza pracy, tworzenie procedur, ocena wyników finansowych, ocena pracowników, formułowanie planów rozwojowych dla nich, wynagrodzenia dla pracowników oraz informacja skierowana do nich o wynikach. Wszystkie te etapy są ogromnie ważne i nie powinny być pominięte!